Anette, kursdeltagare

”Det är få som har förmågan att låta nervositet, gamla idéer och förutfattade meningar så lätt rinna av och öppna sinnenas möjligheter till insikt och växande.- Det kan Ginn.”

Hans, VD Electrolux 

Top Management Meeting – Electrolux

Skräddarsytt program med improvisationsinslag. Teamledare: Maria Gerlofson.

”Jag uppskattar verkligen ert fina jobb och goda samarbete.”

Centrumskolan, Järfälla

”Ginns workshop, Våga tala och drama, har varit en spännande, inspirerande och givande tid för hela gruppen. STORT TACK! Våra elever lärde sig att ta hänsyn till varandra, utveckla sin kreativitet och tänka på sitt kroppspråk. Du delade med dig av dina kunskaper och erfarenheter på ett spännande och kul sätt. Gruppen utvecklades socialt med bättre stämning och en del 'positiva statusförändringar'. Planeringen och du var MYCKET BRA!!”

Sofia Kälvemark Sporrong, Apoteket

Genetisk cocktail – på liv och död

"På läkemedelskongressen 2000, skapade och uppförde Ginn-René, tillsammans med en kollega, skådespel kring etik och genetik. Från några diskussioner vi hade blev det scener som tydligt och med humor visade på allvaret. Så här, flera år efteråt, kan jag fortfarande se det framför mig - och känna känslan: - Skrattet och tårarna på samma gång – att de talade till oss var och en i publiken, som individer.

Jag kan verkligen rekommendera Ginn-René – för den som vågar och vill det som är verkligheten."

Nöjda Kunder:

Electrolux

Ekonomistyrningsverket

Centrumskolan i Järfälla

Apoteket

Skräddarsydda spel för Apoteket

Kursdeltagare

p1010166.jpg
p1010167.jpg

Magnus Hedenskog, programansvarig för ESV-dagen, Ekonomistyrningsverket

”Vi på Ekonomistyrningsverket tog hjäp av Ginn-René med coaching av seminarieledare på ESV-dagen. Att ha individuellt stöd var viktigt eftersom behoven var olika från person till person. Ginn-René lyckades utmärkt med att lyhört ge var och en den coaching som behövdes för att lyfta deras insatser på seminariet. Ökad säkerhet, metoder, insikter och konkret hjälp med röst och att hitta rätt anslag var bara några saker vi fick med oss. Vi är mycket nöjda.”

Några kommentarer på kursen Rena Rama Retoriken

Celinda Billingfors

”Genom Rena Rama Retoriken har jag upptäckt sidor av mig själv som jag kan utveckla och utnyttja när jag ska hålla framföranden och föreläsningar - bättre självförtroende och tillit till min egen förmåga. Konkreta verktyg för att hantera rampfeber och kroppsspråk. Ni inspirerar, visar engagemang och intresse för varje deltagare på ett sätt som gör att man vågar utmana sig själv inför varje kurstillfälle.”

Anki, en mycket nöjd kursdeltagare

”Jag kan inte med ord beskriva vad kursen betytt för mitt självförtroende. Jag har fått en helt ny plattform att stå på. Det som alltid varit så ångestframkallande otänkbart klarar jag nu. En berusande känsla. Jag vill också tacka dig Ginn, och Helen, för att ni delat med er av ert brinnande engagemang för retoriken. Jag vill tacka för den värme och glädje ni spridit vid varje kurstillfälle. Trodde faktiskt innan vi började att jag skulle skolka lite, men istället har det varit så grymt kul att jag sett fram mot varje kursdag.”

”Jag har lärt mig massor! Hur jag använder min röst, min kropp och mitt språk för att nå ut till en publik”.

”Jag har förstått vilken kraft som ryms inom denna konstart. Dessutom känner jag att retorik inte bara är en metod för att tala väl, utan intimt hänger ihop med detta att vara människa och att växa som människa.”

”Kursen har varit långt över mina förväntningar…Bra, bättre…djupare… jättebra med alla röstövningar.”

”Jag har fått med mig mycket mer än jag någonsin kunde ana.”

”Jag… fick med mig så mycket av livs – andlig – personlig utveckling”