"Att föra dialog 

- Ett sätt att skapa mening"

- Ginn-René Karlqvist

95943668_621376628592478_813161394603452

Mitt namn är Ginn-René Karlqvist och jag är kommunikationscoach, retorikpedagog, inspiratör, sångpedagog, konsult och kursledare i Rena Rama Retorikverkstaden, Teater och Våga tala. I mitt företag, Inspiratona Kommunikationsrådgivning, kan jag hjälpa dig att jobba med kommunikationen till din omgivning, att våga stå på scen och ta plats, med nervositet, lära dig hur du använder verktyg inom retoriken.

"Tydlig, konkret kommunikation ger tillitsfulla, kreativa klimat."

Min verksamhet i Inspiratona grundas i skilda uppdrag hos näringsliv, organisationer och skolor sedan 1991. Jag har lyckats hjälpa föredragshållare, chefer, artister och personer i deras kommunikation.

Mitt mål fortsätter vara att ge vägledning och verktyg på resan inom kommunikationen. För att delta i kurser och rådgivning krävs inga förkunskaper, bara en brinnande lust att kommunicera mera.

Inspiratona Kommunikationsrådgivning erbjuder:

Kurser, workshops och föredrag för företag, grupper och enskilda individer i:

- Retorik

- Röst 

- Improvisationsteknik

- Kroppsspråk 

- Storytelling

- Ledarskap

- Teambuilding

Andra uppdrag:

- Personlig rådgivning, vid ett eller flera tillfällen

- Konferencieruppdrag

- Skräddarsydda program och föreställningar till inspirationsdagar, temadagar och kickoffer

Nätverk:
I Inspiratonas nätverk ingår medarbetare inom retorik, teater och röst samt psykologer, sjukgymnaster, hälso- och musikterapeuter, journalister, fotografer och filmare, konstnärer, dramatiker och storytellers, artister, musiker och regissörer, makeup-artister, inredare och designers samt teambuilders och projektledare i flyttprojekt.

TA FÖRSTA STEGET OCH NÅ DINA MÅL

Mina expertisområden är (läs nedan för mer information):

- Retorik

- Röst

- Kroppsspråk

- Improvisation

- Storytelling

- Personlig rådgivning

- Konferencieruppdrag

Retorik
”Ett liv som inte granskas är inte värt att leva”. PLATON


Retorik ses allmänt som konsten att övertyga, men retorik är mer än så, exempelvis konsten att överväga, föra goda samtal och lösa problem. För att skapa tillit i min omgivning behöver jag tydliggöra mig, inte minst för mig själv: Vad har jag för värderingar? Vad gör jag för val?

Retorik är också reflektion och konsten att hantera Kaíros – den upplevda tiden/att kunna ”fånga tillfället i flykten”.

 

Röst
”Vi är alla instrument. Vår uppgift - att stämma väl, lyssna och söka samklang.” - Ginn-René Karlqvist

 
Rösten speglar vår personlighet, våra tankar och känslostämningar. Varför lyssnar vi hellre på vissa talare än andra? Hur vi säger något är minst lika viktigt som vad vi säger. När vi ringer hem till en närstående person kan vi på tonfallet direkt avläsa om något inte står rätt till. En talare med spänd röst, som hostar och harklar sig får ofta lyssnarna att känna sig spända, och göra likadant. En person som talar monotont, upplevs hålla igen på sina känslor och brista i engagemang för sitt ämne. Nyckeln är en väl avvägning mellan känsla och förnuft. Genom övning kan vi lära oss hantera rösten på ett varierat sätt, vilket ökar vår trovärdighet. Viktigast av allt är dock att vi har tillgång till hela vår kapacitet som instrument, och till alla våra uttryck.

 

Kroppsspråk
”Jagets substantiv blir ett verb. Det är i denna flampunkt av skapande i nuet som arbete och lek smälter samman.” - Stephen Nachmanovitch


Vårt språk är en handling. Ändå litar åhörarna mer på vad vår kropp och röst uttrycker, än på vad vi säger med våra ord. Därför är det viktigt att vi är öppna och tydliga med vårt budskap. Genom träning kan vi lära oss att hantera spänningar som i pressade situationer kan uppstå och ligga i vägen för vår kommunikation, och ibland bidrar till att vi sänder ut dubbla budskap. Med rätt verktyg kan vi vända våra spänningar till positiv kraft och använda energin till att skapa en nu-närvaro i talsituationen, och en vi-känsla med våra lyssnare.

 

Improvisation 
”Människan kan ingenting lära annat än genom att gå från det kända till det okända.” - Claude Bernard


Inom oss har vi alla en bank av minnen, erfarenheter och upplevelser: - Våra personliga tillgångar är vår skattkista. Genom roliga improvisations- och teaterövningar eller rollspel öppnar vi också upp för vår kreativitet och våra visioner. Vi bryter igenom barriärer som hindrar oss i vårt skapande, tränar oss i teamwork, och skapar samtidigt - på alla sätt, en rikare framtid.


”Fantasi är viktigare än kunskap.” - Albert Einstein

 

Storytelling
"Orden som uppfyller själen är värdefullare än ädla stenar”. - Hazrat Inayat Khan


Inom retoriken (som uppstod i en tid då skriftspråket var nytt och det muntliga berättandet ännu vägde tungt) föreslås att man bör inleda ett tal eller ett föredrag med en berättelse för att skapa koncentration och igenkännande. Vi bär alla vår historia inom oss. Frasen ”Det var en gång…” får alla öron i närheten att lystra, och alla sinnen att skärpas. Vi vill höra berättelserna, de som ger mening och magi i vår tillvaro genom förmedlandet av våra inre bilder. De är en positiv kraft mot dåliga klimat. 
Berättelser kan också ena människor. Vad har vårt företag för historia? Vilka kärnvärden delar vi? Berättelser är ett sätt att frigöra glädje och energi.

 

Personlig Rådgivning
”Öppna dörren till din kreativitet.” - Ginn-René Karlqvist


Personlig rådgivning och träning erbjuds enskilda individer, grupper och företag; på löpande basis alternativt vid ett eller flera tillfällen.

 

Konferencieruppdrag
”Vi lever en sekund i taget, och sekunden är just nu.” - Eyvind Johnson


Jag är även verksam som konferencier vid konferenser, musikprogram, tema- och inspirationsdagar.