InSpiraTona är ett verb för fungerande god kommunikation.
 
 

Din personal ett sätt att kommunicera med varandra öppet, effektivt och tillitsfullt
 
   
Möjlighet till minnesvärda presentationer
 
Personlig rådgivning i röst, kropp och tal


För dig som är intresserad av den nya tidens tänkande gällande kommunikationsutveckling i förändringsarbetet inom din organisation, läs
Karl-Axel Nilssons artikel:
Arbetslivets krav på kommunikationsfärdigheter, rapport nr 98:205, s.5-8.

”Arbetsgivarna efterlyste bättre kommunikationsfärdigheter, intresseväckande presentationer i arbetslaget och bättre färdigheter att argumentera för sina idéer.”
”Den vidare kommunikationen… med omvärlden måste behärskas. Den är inte minst en förutsättning för det nytänkande och den kunskapsutveckling som krävs för att hävda sin kompetens både inom en arbetsplats och utåt på en allt rörligare arbetsmarknad.”

 

 

 

 

 

 
Foto: Maria Lindwall InSpiraTona är ett verb för fungerande god kommunikation. 
En treenighet, som visar sig genom att vi intar information en sändare signalerar till oss, låter den växa och spira inom oss, och komma till uttryck genom vårt perspektiv och våra kreativa idéer.

Idéer som i sin tur inspirerar mottagare i vår omgivning i deras intagande av vårt budskap, och - efter att spira - tonar fram i en form som vidare inspirerar.

På så sätt är god kommunikation ett skapande, konstruktivt förlopp som ständigt utvecklas och vidgas. Hela människan inkluderad.